Loading...

„Pregărire profesională și practică pentru a raspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, cod SMIS 133115, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, derulat de către Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) vizează studenții studenți înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul tehnologia informației (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate).

RA4.1 Metodologie concurs IS
Erata nr. 2 – Metodologie concurs IS
Erata nr. 1- Metodologie concurs IS
Metodologie concurs IS_revizuita conform Erata nr. 1
Metodologie de selecție
Metodologie de concurs
RA3.11 Metodologie de acordare premii
RA.3.7. – Ghid de practica

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Cod MySMIS 133115 Axa prioritară 6 – Educație și competențe