În cadrul proiectul care se implementează în perioada 11.11.2020 – 10.11.2022 se va acorda sprijin unui număr de 350 de studenți cu domiciliul în una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul tehnologia informației (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate) prin:

• Sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat;
• Participarea studenților la activități de învățare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligenta;
• Dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii.

 Rugăm studenții interesați de viitorul lor profesional să consulte cu încredere Metodologia de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului cu ID133115  și să se înscrie în procesul de selecție a grupului țintă prin complearea documentele necesare și prin transmiterea acestora la adresa de e-mail: ppt@upb.ro sau depunând dosarul în original la secretariatele celor cinci facultăți implicate în proiect.

0
Studenti
0
Facultati
0
Convenții
0
Parteneriate

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României