OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea inserției pe piața muncii a unui număr de 325 de studenți din învațământul tehnic superior în domeniul tehnologia informației prin sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin participarea acestora la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectivele specifice au în vedere facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea a 65 de parteneriate sustenabile de colaborare cu sectorul privat și actori din sectorul CDI, prin organizarea de stagii de practică și prin suportul acordat în organizarea de stagii de practică la entități economice din state membre ale Uniunii Europene (OS1), creșterea ratei de participare a studenților la programe de pregătire practică și a numărului absolvenților de invățământ tertiar universitar care își găsesc un loc de muncă și/sau iși continuă studiile, prin participarea a 325 de studenți la activități de învățare la un potential loc de munca (OS2), creșterea calității ofertei educaționale în corelație cu necesitățile pieței muncii și îndrumarea grupului țintă în vederea dezvoltării de competențe profesionale și transversale, cu scopul creșterii sanselor de angajare, prin organizarea și implementarea a doua programe de învățare specifice (program de antreprenoriat acreditat, servicii de consiliere și orientare profesională) și prin optimizarea ofertei educaționale (OS3).

Cod MySMIS 133115 Axa prioritară 6 – Educație și competențe