ANUNȚ

privind Conferința de închidere proiect „Pregărire profesională și practică pentru a
răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației”

(PP-TIC)

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de beneficiar, organizează
Conferința de închidere a proiectului „Pregătire profesională și practică pentru a răspunde
cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației -PP-TIC”, cod MySMIS 133115,
cofinanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU)
2014-2022, Axa prioritară 6- Educație și competențe.
Evenimentul se va desfășura vineri, 4 noiembrie 2022, începând cu ora 14:00, în Sala
Senatului,  Clădirea Rectorat din Splaiul Independenței nr. 313.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresa de e-mail: pptic@upb.ro.