Cod MySMIS 133115 Axa prioritară 6 – Educație și competențe

„Pregărire profesională și practică pentru a raspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, cod SMIS 133115, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, derulat de către Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) vizează studenții studenți înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul tehnologia informației (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate).

Facultăți implicate în proiect:

Metodologie de selecție