Grupul țintă care va fi selectat în cadrul proiectului „Pregărire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)” pentru a beneficia de oportunitățile oferite prin proiect este constituit din 325 de studenți înmatriculați în anul III la programe de studii de licență la una din următoarele facultăți din cadrul Universității POLITEHNICA din București: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Stiințe Aplicate.

ERATA